ZLOSLUTNI TRAG u slučaju Matejevog nestanka: Evo šta je unelo dodatnu misteriju…SVI U ŠOKU!

U slučaju nestanka mladog Mateja Periše još uvijek nema tragova koje bi policiji mogle pomoći ga pronađu, ili barem da pomognu zaključiti je li Matej Periš živ ili nije. Jedan od razloga za to jeste činjenica da konkretno o Mateju nema informacija ali svakodnevno se pojavljuje nešto novo što policiji dodatno zakomplikuje slučaj i unese novu dozu misterije.

Naime, mnogi se slažu da je velika vjerovatnoća da je Matej pao u vodu- tačnije u Savu, i da ga je Sava ubila a njegovo tijelo odnijela daleko. Međutim, postavlja se pitanje kako je Matej uspio otići toliko daleko u maticu Save? Ukoliko je zaista pao, ili ga je možda neko i gurnuo, valjda bi bio dovoljno svjestan da zna da treba što prije izaći a ne plivati prema sredini rijeke gdje je struja vode najbrža. Zaista je jedna veliak misterija kako se Matej uopšte našao tamo…