SRPKINJA D0BILA SRAM0TAN PAKET IZ AMERIKE: KADA GA JE 0TV0RILA, IMALA JE ŠTA I DA VIDI.

U svijetu se svakodnevno dešavaju čunde stvari. No i mi doznamo za njih jer vrlo često budu objavljenje na društvene mreže.

Jedna žena koja se zove Karolina Kaselani na na društvenoj mreži Facebook posjelila svoju priču.

Naime, ona je poslala peket koji je bio adresiran iz Beča u Srbiju, ali kada je to slala ona nije ni mogla slutiti da će taj paklet da dođe nepotpun.

Ona je u pektu poslala odjeću obuču i slatkiše. U svojoj objavi je navela da je vaj paket vidno bio otvoren i prelijepljen sa žutom trakom.

Navela je da su iz paketa nastatale cipele i četirir kinder jajeta.

Bila je razočarana ne iz razloga što je ukraden dio paketa, nego jer je iznevjerila ljude kojima je to namjenjeno.