Preminula četiri člana iste p0r0dice, zatražen dan žal0sti u G0rnjem Vakufu

U roku od par mjeseci su preminula četiri člana iste porodice u Donjem Vakufu.

Prvo je preminuo direktor Mješovite srednje škole Gornji Vakuf, Šehić (64), preminuo je 26. novembra. 2020. godine.

Kroz par mjeseci je umrla i njegova kćerka Amra Gafić u 34. godini života, koja je iza sebe oszavila suptuga Aida, kćerku Amilu, i braću Ermina i Irfana.

Sedmog marta je preminula Fata Šehić je premunila u 85. godini, Vahida Šehića.

Danas je premunila i  Enisa Šehić, koja je bila žena od Vahida Šehića i majka Amre Gafić. Građani ne mogu da vjeruju šta se dogodilo, te su iz tog razloga tržili ako je moguće da se u Donjem Vakufu proglasi dan žalosti.