P0ZNATI SRPSKI STRUČNJAK SVE LIJEP0 0BJASNI0- ”Svi k0ji ne vjerujete u K0R0NU m0raćete sami da 0bezbjedite sebi GR0BN0 MJEST0”- EV0 I ZAŠT0

Stučnjaci za Korona virus navode da je trnutno aktuelan treći val koji je mnogo jači nego ona dva prije njega jer se ovdje najviše radi o britanskom soju virusa koji je mnogo zarazniji i opasniji, posebno po mlađe ljude koji sve češće dolaze u bolnicu sa teškom zdravstvenom slikom.

Veliki broj zemlajla u svijetu je počeo sa rigoroznim mjerama zaštite, a li ipak i dalje je veliki broj ljudi koji ne vjeruju u postojanje virusa, a posebno ne vjeruju u vakcinaciju.

Doktor Predrag Sazdanović je rekao je da ima kontakte sa pacijentima koji su odbijali da nose masku i da poštuju mjere zaštite.

Srbija se nalazi na petom mjestu u Evropi po briju zareženih.

Navednei doktor je rekao da je svjesta da se neki koji negiraju virus u stvari brane od straha kojeg imaju, ali je i dodao da će država biti nemoćna da pomogne mnogima koji se razbole,. ALi ukoliko se ovaj trend rasta novozaraženih se nastavi, te da će mnogi građani sami sebi morati da obezbijede grobno mjesto.