Izetbeg0vić: Meni su najdraži respirat0ri Drager, a Bentley mi je najdraži aut0, ali ne m0gu ga v0ziti

Danas je održano ročište po predmetu koji nosi naziv “Respiratori” u Sudu BiH Sebija Izetbegović odgovarajući na pitanja odbrane i tužioca kazala je da nije stručnjakinja za respiratore, ali da su joj najdraži marke Drager.

Ona je rekla da joj je nadraži respirator Drager, jer je pola svoje karijere redi kao ginekolog u operacionoj sali i svi su koristili Drager, ona je odrsla uz Drager.

Sutkinja ju je pitala kako zna da su ti respiratori najbolji ako nije stručnjak sa njima.

Ona je na to odgovorila  joj od auta joj najdraži Bentley, ali ne može da ga vozi.

Komentirala ponudu firme Cubicus kazala je da nije realizovana, jer je ta firma dobila četiri puta veću ponudu i da ih je prodala njima.

Advokatica ju je pitala da li je Svjetska banka kupila navedene respiratore?

Opis nije dostupan.

Ona je to pitanje potvrdia, te je dodala da je dobila privatno saznanje da je Turska zatvorila izvoz respiratora, jer su jednog dobavljača zaustavili i skinuli mu sve respiratore koji su išli za BiH, ne za KCUS.

U tom trenutku su samo ostale Koreja i Kina.