EV0 ZAŠT0 JE PREMJEŠTEN GR0B Đ0RĐA BALAŠEVIČA: K0načn0 0tkriven razl0g

Đorđe Balaević je sahranjen na Gradskom groblju u Novom Sadu, a prije par dana je  premešten desetak metara od prvobitnog mjesta gdje je sahranjen.

Prema saznanjima, on ase sada nalazi u porodičnoj grobnici, u sjenci četinara.

Navodno je on  premješten u novoizgrađenu porodičnu grobnicu, koja je u međuvremenu napravljena kako bi bila spremna za odavanje pomena na 40 dana od smrti.

Ovaj veliki pjevač je sahranjen  21. februara u krugu porodice uz tamburaše i pjesmu “Olivera”. Njegova smrt je bila veoma iznenadna i šokantna za sve.

Ljudi širom svijeta se još ne mogu pomiriti sa činjenicom da nas je on zauvijek napustio.